Obec Jurské

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Jurské

Adresa objednávateľa: Jurské č. 20, 05994 Jurské

IČO objednávateľa: 326275

Názov dodávateľa: Merate s.r.o.

Adresa dodávateľa: Starý trh 65 , 06001 Kežmarok

IČO dodávateľa: 46571698

Predmet zmluvy: Zhotovenie oobkapového žľabu okolo hlavnej cesty a zrealizovanie chodníka okolo hlavnej cesty pri ZŠ

Zmluvná cena: 52233.28 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.08.2017

Datum zverejnenia: 07.09.2017

Dokumenty Pdf zmluva o dielo Merate.pdf ( veľkosť: 85,1 KB, aktualizované: Štvrtok 07. September 2017 11:59 )