Obec Jurské

Zmluva

ZLMUVA O DIELO

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Jurské

Adresa objednávateľa: Jurské č. 20, 05994 Jurské

IČO objednávateľa: 326275

Názov dodávateľa: Merate .s.r.o

Adresa dodávateľa: Starý trh 65 , 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 46571698

Predmet zmluvy: Vybudovanie odpadovej žumpy a rozvody vody pre modulovú školu v obci Jurské

Zmluvná cena: 18750.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.03.2016

Datum zverejnenia: 30.03.2016

Dokumenty Pdf scan0007.pdf ( veľkosť: 125,9 KB, aktualizované: Streda 30. Marec 2016 21:19 )