Obec Jurské

Objednávka

Spracovanie bezpečnostného projektu

Identifikácia

Číslo objednávky: 1

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Jurské

Adresa objednávateľa: Jurské č. 20, 05994 Jurské

IČO objednávateľa: 326275

Názov dodávateľa: N A J s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 1, 065 11

IČO dodávateľa: 36515001

Predmet objednávky: Spracovanie bezpečnostného projektu

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Eduard Pompa ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 14.03.2014

Datum zverejnenia: 17.03.2014

Dokumenty