Obec Jurské

Objednávka

Revízia elektroinštalácie v budove OcÚ

Identifikácia

Číslo objednávky: 022016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Jurské

Adresa objednávateľa: Jurské č. 20, 05994 Jurské

IČO objednávateľa: 326275

Názov dodávateľa: ZipserNet s.r.o.

Adresa dodávateľa: Letná 18, 05901 Spišská Belá

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Revízia elektroinštalácie v budove OcÚ

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Zuzana Molčanyová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 22.02.2016

Datum zverejnenia: 22.02.2016

Dokumenty