Obec Jurské

Objednávka

Objednávka programového vybavenia IFOSOFT na rok 2015 a prenosu modulov do spoločnosti TAX GROUP, s.r.o.

Identifikácia

Číslo objednávky: 2015

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Jurské

Adresa objednávateľa: Jurské č. 20, 05994 Jurské

IČO objednávateľa: 326275

Názov dodávateľa: IFOSOFT, v.o.s.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 31666108

Predmet objednávky: Objednávka programového vybavenia IFOSOFT na rok 2015 a prenosu modulov do spoločnosti TAX GROUP, s.r.o.

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Zuzana Molčanyová ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 18.02.2015

Datum zverejnenia: 19.02.2015

Dokumenty